Restauratie

Aannemersbedrijf Odé beschikt over de mogelijkheden en kwaliteiten voor het uitvoeren van restauratie- of monumentale werkzaamheden.
Door de aanwezigheid van ervaren timmerlieden en de uitgebreide scholing binnen ons bedrijf, zijn wij in staat om werkzaamheden te verrichten aan Rijks- of gemeentelijke monumenten of andere oude gebouwen.

Behoudens het uitvoeren van de werkzaamheden, dragen wij ook zorg voor de fabricage van de betreffende onderdelen. Ook kunnen wij een inventarisatie maken van een gebouw, een plan van aanpak aanleveren,  en u informeren omtrent de financiële en/of subsidiabele mogelijkheden. Tevens kunnen wij u verder ontzorgen door de totale vergunningsprocedure voor u te regelen.

 

 

restauratie Restauratie dak “Geesberge” te Maarssen; najaar 2005 restauratie